ขันธ์ 5 หลักธรรมในการใช้ชีวิต ทำความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์

ขันธ์ 5

หลักการใช้ชีวิตตามคำสอนของพระพุทธศาสนา ที่ใช้ในการปฏิบัติธรรม และเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้ในการยึดมั่นใจ นั่นก็คือ ขันธ์ 5 ซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนที่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ หากยังไม่เข้าใจว่าสรุปแล้วขันธ์5 คืออะไร และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร เศรษฐี.live มีคำตอบให้ เพราะจะพาไปทำความรู้จัก และทำความเข้าใจเกี่ยวกับขันธ์5

ขันธ์ 5 คืออะไร

ขันธ์ 5

ขันธ์5 เป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงเลยกับทุกข์ของมนุษย์ ซึ่งเป็นนามธรรมทั้ง5 ที่เป็นสิ่งทำให้เกิดชีวิตขึ้นมาบนโลกใบนี้ เปรียบเสมือนการเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริง โดยสิ่งที่ประกอบรวมอยู่ในขันธ์5 เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น และอาจจะดับไป โดยที่ตัวเราเองไม่สามารถไปบังคับ หรือไปทำการควบคุมได้

ตามหลักแล้วการนำขันธ์ 5 เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวัน นั่นก็เพื่อให้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับสังขาร เป็นองค์ประกอบที่ถูกหล่อรวมขึ้นมาเพื่อให้เกิดเป็นชีวิตของเราเอง ทำให้สามารถเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าชีวิตได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งความคิดของเราจะเป็นตัวทำให้เกิดทุกข์ และเราไม่สามารถเข้าไปหยุด หรือบังคับความคิดของใครได้

องค์ประกอบของ ขันธ์ 5

องค์ประกอบขันธ์ 5

รูป ขันธ์ 5

รูปขันธ์ หมายถึง ในส่วนที่เป็นรูปร่าง เป็นร่างกายของคนเรา รวมถึงสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเป็น ดิน น้ำ ลม ไฟ หรือการเคลื่อนไหวของคนเรา หรือของสิ่งต่าง ๆ ที่สามารถเคลื่อนไหวได้ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่ารูปขันธ์ รูปขันธ์หรือเรียกอีกอย่างว่ารูปธรรม เป็นสิ่งที่มีรูปธรรม มีจริงอยู่บนโลกใบนี้ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรารับรู้ แต่ต้องเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง มองเห็นได้ จับต้องได้ ได้กลิ่น รับรสได้

เวทนา ขันธ์ 5

เวทนาขันธ์ หมายถึง ส่วนของความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นความสุข ความทุกข์ ซึ่งสามารถแบ่งความสุขหรือความทุกข์ของคนเราได้ออกเป็น 3 แบบ ได้แก่

  • โสมนัส หมายถึง การมีความสุขทางจิตใจของมนุษย์
  • โทมนัส หมายถึง การมีความทุกข์ทางจิตใจของมนุษย์
  • อุเบกขา หมายถึง มีความรู้สึกที่เป็นกลาง ไม่ได้มีความสุขมากเกินไป และไม่ได้มีความทุกข์มาจนเกินไป

สัญญา ขันธ์5

สัญญาขันธ์ หมายถึง การได้จดจำในหลาย ๆ สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การได้รับรู้ในส่วนของการจดจำสิ่งต่าง ๆ เป็นการจดจำในส่วนของความรู้สึกนึกคิดของตัวเราเอง เป็นการจดจำสิ่งต่าง ๆ ที่เราได้รับรู้ หรือเราได้เรียนรู้ ในส่วนของสัญญาขันธ์ เป็นการจดจำสิ่งที่เราได้รับรู้เท่านั้น จดจำความเสียใจที่เกิดขึ้น หรือรับรู้ในสิ่งที่ได้กระทำลงไป

สังขาร ขันธ์5

สังขารขันธ์ หมายถึง เป็นสิ่งที่จิตใจของเราได้รับการปรุงแต่งขึ้นมา เปรียบได้เหมือนกับสภาพจิตใจของคนเรา เมื่อเจอเรื่องที่ต้องผิดหวังก็จะมีความเสียใจ หรือเมื่อมีความรัก การรัก โลภ โกรธ หลง ล้วนเป็นสิ่งธรรมดาที่มักจะเกิดขึ้นกับมนุษย์ สังขารขันธ์ เป็นดั่งความรู้สึกของเราเมื่อพบเจอกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และเราสามารถแยกความรู้สึกของเราออกจากสิ่งที่เราจดจำได้ สิ่งไหนที่ไม่ดีก็ไม่มีค่าพอให้เราต้องจดจำ

วิญญาณ ขันธ์5

วิญญาณขันธ์ หมายถึง จิตวิญญาณ เป็นสิ่งที่สามารถรับรู้ได้ถึงความรู้สึกทุกอย่างที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถรับรู้ได้ทั้งทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นการรับรู้ในหลาย ๆ สิ่งที่เข้ามารวมกันเพื่อให้เกิดขึ้นเป็นจิตวิญญาณ และนั่นก็รวมถึงการนิพพาน ซึ่งคือการยึดมั่นในสิ่งต่าง ๆ ยังไม่ได้หลุดพ้น ยังยึดติดอยู่กับสิ่งต่าง ๆ

แต่งขันธ์ 5 รับโชค

พานขันธ์ 5

การแต่งขันธ์ 5 หมายถึง การบูชาครูบาอาจารย์ เป็นสิ่งที่คนบูชาวัตถุมงคลหรือของขลังจะต้องทำ เพื่อเป็นการสักการะ หรือบูชาครูบาอาจารย์ เป็นการฝากฝังตัวเองเป็นลูกศิษย์ นอกจากนี้ยังเปรียบเสมือนการขอขมากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราสักการะบูชาอยู่ เพราะบางครั้งอาจจะมีการพลาดพลั้ง ไปทำอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าผิดพลาด หรือลบหลู่ก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นได้

ดังนั้น จำเป็นจะต้องมีพิธีแต่งขันธ์ 5 เพื่อเป็นการฝากฝัง และนอกจากนี้เชื่อกันว่าพิธีนี้จะช่วยเสริมโชคลาภให้กับคนที่ทำพิธีได้อีกด้วย จะมีเงินทองไหลมาเทมา ดังนั้นคนส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นการบูชาสักการะครูบาอาจารย์แล้ว ก็ยังเป็นการขอโชคลาภอีกด้วย

ความเชื่อโบราณ

ความเชื่อเป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยความเชื่อแต่ละอย่างก็จะมีการสืบทอดต่อมาเป็นเวลานาน ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยความเชื่อบางอย่างล้วนเป็นลางบอกเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ บางครั้งผู้คนก็ยึดถือความเชื่อเป็นการใช้ชีวิต เช่น ความเชื่อเรื่องงูเข้าบ้าน ก็จะเชื่อกันว่าหากงูเข้าบ้าน ผู้คนในบ้านอาจจะมีการเจ็บป่วยหนัก ถึงขั้นอาจจะเสียชีวิตได้

ซื้อลอตเตอรี่ผ่านแอปเป๋าตัง

ปัจจุบันนี้ถือเป็นยุคแห่งดิจิทัล เป็นยุคที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย การซื้อหวยก็เช่นกัน มาในรูปแบบการซื้อหวยออนไลน์ผ่านแอปเป๋าตัง สามารถซื้อหวยได้อย่างง่ายดาย แถมมีราคา 80 บาททุกใบ และสามารถยืนยันการเป็นเจ้าของสลากใบนั้นได้เลย หากใครยังไม่รู้วิธีการซื้อลอตเตอรี่ผ่านแอปเป๋าตัง สามารถติดตามได้เลยที่เว็บ Ruay

เลขปฏิทินหลวงพ่อปากแดง

ในปีนี้ หากใครที่ได้ไปสักการะบูชาหลวงพ่อปากแดง ที่วัดพราหมณี ก็อย่าลืมซื้อปฏิทินหลวงพ่อปากแดงติดไม้ติดมือกันมาด้วย เพราะจะมีเลขปฏิทินหลวงพ่อปากแดง 2565 เป็นแนวทางในการซื้อหวยทุกงวด ซึ่งแต่ละงวดก็จะมีตัวเลขมากมายให้เลือกดู รับประกันได้ถึงความแม่นยำ เพราะเลขที่ออกมาแต่ละงวดเด็ด ๆ ทั้งนั้น หากใครที่ไม่ได้ซื้อปฏิทินหลวงพ่อปากแดง ก็ไม่ต้องเสียใจ สามารถไปดูเลขเด็ดกันได้เลยที่เว็บ Ruay ได้ทำการรวบรวมเอาไว้ให้ชาวคอหวยทุกท่านแล้ว

ขอบคุณรูปภาพจาก TNEWS

สรุปขันธ์ 5 หลักธรรมใช้ชีวิต

การปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอน ขันธ์5 นับว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ มนุษย์ทุกคนล้วนมีความคิด มีความรัก โลภ โกรธ หลง ดังนั้น ความคิดของคนเรามักจะเป็นนายเสมอ ซึ่งการควบคุมอารมณ์ต่าง ๆ เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ยาก เพราะเมื่อประสบกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ความรู้สึกของเราก็จะเปลี่ยนไป ความคิดของเราก็จะเปลี่ยนไปเช่นกัน ดังนั้น ควรจะมีสติอยู่เสมอไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม การมีสติจะช่วยให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

ใครที่กำลังมองหาเว็บหวยแบบคุ้ม ๆ ซื้อง่าย สะดวก ซื้อที่ไหนก็ได้ แต่ตอบแทนด้วยอัตราเงินรางวัลราคาสูง คอหวยทั้งหลายต้องฟังทางนี้ เพราะเว็บRuay เว็บLottovip เว็บเศรษฐี ทั้งสามเว็บนี้ตอบโจทย์ต่อความต้องการของชาวคอหวยทั้งหลายแน่นอน ซึ่งเป็นเว็บที่ให้บริการในเรื่องของหวยออนไลน์แบบครบวงจร ลองไปใช้บริการกันได้เลย รับรองติดใจแน่นอน

บทความน่าสนใจ