วิธีสร้างเลขชุดและการใช้งาน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
ขั้นตอนและวิธีสร้างเลขชุดและการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1 -เข้าสู่ระบบ เว็บเศรษฐี กดเมนู “สร้างเลขชุด”

ขั้นตอนที่ 2 – กดปุ่ม “สร้างเลขชุด”

ขั้นตอนที่ 3 – ระบุชื่อของเลขชุดที่ท่านต้องการสร้างเพื่อจดจำ เลือกประภทตัวเลขที่ต้องการ จากนั้นระบุตัวเลข

ขั้นตอนที่ 4 – สามารถสร้างเลขชุดเพิ่มได้โดย กดปุ่ม  เมื่อเรียบร้อย กดปุ่ม “บันทึก”

ขั้นตอนที่ 5 – ระบบจะบันทึกเลขชุดของท่าน และจะแสดงรายละเอียดที่หน้า จัดการเลขชุด

ขั้นตอนที่ 6 – หากต้องการแทงหวยด้วยเลขชุดที่ทำการสร้างไว้ กดที่เมนู “แทงหวย”

ขั้นตอนที่ 7 – เลือกกดที่หวย ที่ท่านต้องการแทง

ขั้นตอนที่ 8 – ที่หน้าแทงหวย กดปุ่ม “ดึงโพย” ที่ด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 9 – กดปุ่มข้างหน้าเลขชุดที่ท่านต้องการ

ขั้นตอนที่ 10 – ระบบจะทำการดึงเลขชุดที่ท่านเลือกมา จากนั้น กดปุ่ม “ใส่จำนวนเงิน”

ขั้นตอนที่ 11 –  ตารางตัวเลข จะแสดงราคาที่ท่านแทง จำนวนบาทที่จ่าย และผลตอบแทนที่ท่านจะได้จากราคานั้น ท่านสามารถเลือกระบุราคาได้ตามต้องการ และกด “ส่งโพย”

ขั้นตอนที่ 12 – ระบบจะสรุปรายการที่ท่านกรอกก่อนหน้า ท่านยังสามารถเขียนโน๊ตกันลืมไว้ที่โพยได้ เมื่อเรียบร้อย กดปุ่ม “ยืนยันส่งโพย”

ขั้นตอนที่ 13 – โพยของท่านจะถูกเก็บเข้าระบบ สามารถตรวจสอบโพยที่บันทึกได้ ในภายหลัง